· 

L'origen de la franquícia a Espanya

franquicias

A Espanya hi ha al voltant de 1100 ensenyes que operen sota el sistema de franquícies, de les quals gairebé el 83% són d'origen nacional. Això demostra una gran presència d'emprenedors i potenciament d'idees creatives en el desenvolupament empresarial del nostre país. Però, si fixem el nostre interès en el 17% restant, és interessant conèixer d'on procedeixen aquestes franquícies d'origen estranger i quins sectors són els més atractius i ben rebuts a Espanya.

Segons l'estudi "la franquícia en xifres 2017", prop de les 3/4 parts de les ensenyes estrangeres tenen el seu origen en països europeus, mentre que el 21% són d'origen nord-americà. Cal destacar en aquest punt, que el 75,52% de les de les 143 ensenyes estrangeres que operen a Espanya tenen la seva procedència en 5 països: Estats Units, Alemanya, França, Itàlia i Portugal.

En aquest punt, cal esmentar que, tot i l'augment de les ensenyes estrangeres en els últims anys, en aquest exercici s'ha vist augmentat lleugerament aquest número, passant de 142 a 143. El major augment ha vingut de les franquícies d'origen nord-americà i canadenc (2%), així com de les provinents del continent asiàtic (mig punt), mentre que s'han reduït el nombre d'ensenyes europees.

La meitat dels negocis de franquícies a Espanya estan dividits en els sectors: Viatges, fotografia, alimentació, dietètica i parafarmàcia i vending els de major mida mitjana per cadena.

Per nombre de cadenes, els sectors de Restauració, Moda i Serveis Especialitzats destaquen any rere any. Aquests tres sectors engloben al 35% de les marques de franquícia. Veient cada sector per separat, el de restauració és el que major nombre d'ensenyes té, amb 137 (14% del total). Per la seva banda, el sector Confecció-Moda agrupa 96 empreses (gairebé el 10%) i el de Serveis Especialitzats suma el 11% amb 114 cadenes. Estètica-Cura personal i Llar-Decoració-Mobiliari són els sectors que els segueixen amb 70 (7%) i 54 (5,4%) marques respectivament.

Pel que fa al nombre d'establiments es refereix, el sector més important és el d'alimentació amb un total de 12.038 punts de venda, que suposen el 16,8% del total, mantenint-se estable respecte a l'exercici 2015. Amb menys de la meitat d'establiments que el sector Alimentació, el segueixen Hostaleria-Restauració (6.215), Agències de Viatges (5.587), Confecció-Moda (5.323), Perruqueria-Bellesa-Cosmètica (4.434) i Serveis Especialitzats (4.293). Aquests sis sectors engloben un total de 37.890 establiments, el que suposa un 52,8% dels negocis de la franquícia a Espanya.