· 

La franquícia segueix sent la fórmula amb més garanties d'èxit

Des del moment en què s'esmenta per primera vegada la paraula "emprendre" o "muntar un negoci" o "treballar per a mi" o "ser el meu propi cap" comença una etapa que servirà com els fonaments del seu futur negoci, de la seva futura empresa.

Aquesta fase és un dels moments més complexos en la nova etapa d'emprenedor que ja ha començat amb el flux d'idees en totes les direccions i aquest és un dels primers problemes amb què ens trobem sense adonar-nos, la dispersió d'idees.

Passats els primers moments del que pensem que ja hem pres la decisió d'emprendre, s'hauria de passar al compliment d'uns deures amb ordre cronològic i d'obligat compliment, concretar la idea que tenim per emprendre i arribar a una conclusió que respongui a dos preguntes:

En què vull emprendre?

Amb qui vull emprendre?

Són dues preguntes tan completes com que entre més ràpid contesti possiblement més ràpid s'equivoqui perquè no és gens fàcil fer els estudis i recopilar la informació que ens porti a contestar adequadament a les dues preguntes inicials i que serà la base per iniciar el seu negoci i portar a la seva empresa cap a l'èxit o fracàs.

A títol d'exemple com un dels paràmetres a definir, si vol emprendre sol o en franquícia, en els 3 primers anys tanquen el 60% de negocis independents contra el 40% de negocis en franquícia.

Escribir comentario

Comentarios: 0