· 

Os negocios das franquías deixaron atrás a crise

Os franqueadores en case todos os sectores deixaron atrás a crise cun prometedor fin de ano 2017 e unha previsión moi elocuente para 2018.

A seguridade que un franqueador transmite con máis de vinte ou trinta anos no seu sector e cunha cadea de tendas de entre 50 e 100 franquicias non pode senón inspirar confianza e garantías de éxito.

A non ser que estemos dispostos a apostar por un negocio en solitario no que durante os primeiros cinco anos nos que todo será improvisación, investimentos e consolidación do negocio a condición de non entrar no grupo dos fracasos dos dous primeiros anos e que Ronda 60%.

O emprendedor en franquicia segue liderando o campo de éxito con só o 30% de retiros ou fracasos por franquiciadores con menos de cinco anos no mercado e unha rede de franquía de menos de 30 que supón a falta de experiencia e pouca consolidación.